Serdecznie zapraszamy absolwentów i studentów studiów inżynierskich i magisterskich, którzy obronili lub zamierzają obronić swoją pracę w okresie od 1 listopada 2003 roku do 30 czerwca 2005 roku do udziału w


Konkursie prac magisterskich i inżynierskich.


W przypadku prac, które nie zostały jeszcze obronione, niezbędne jest dostarczenie wersji pracy jak najbardziej zbliżonej do ostatecznej oraz zaświadczenia od opiekuna naukowego pracy, stwierdzającego, że praca jest gotowa w co najmniej 90%.


Praca może być zgłoszona do konkursu, tylko raz, przez autora pracy lub za jego zgodą przez jego opiekuna naukowego. Prace powinny być nadesłane do Komisji Konkursowej w postaci elektronicznej na adres: enigma2005@enigma.com.pl w terminie do 31 marca 2005 roku. Preferowany format prac to Microsoft Word, Adobe PDF, Rich Text Format lub Postscript.

 

Lista prac zakwalifikowanych do finału konkursu ogłoszona zostanie 6 maja 2005 roku. Laureaci pracy zakwalfikowanej do finału oraz jego promotor lub opiekun naukowy otrzymają bezpłatny wstęp na konferencję. Zamiejscowi autorzy prac zakwalifikowanych do finału zostaną zakwaterowani na koszt organizatora. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają materiały konferencyjne oraz zniżki na udział w konferencji.


W trakcie konferencji, autorzy prac proszeni będą o wygłoszenie krótkiego 10-minutowego referatu, podsumowującego najważniejsze wyniki pracy oraz odpowiadać będą na pytania Komisji Konkursowej i publiczności. Zwycięzca konkursu ogłoszony zostanie w ostatnim dniu konferencji. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczoweoraz pamiątkowe dyplomy.