WYNIKI IV KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH

prezentacja z uroczystości ogłoszenia wyników

I nagrodę otrzymał:

 
Daniel Jesionowski
Praca magisterska pt. 
"Kryptoanaliza MD4"
Opiekun pracy - dr hab. Mieczysław Kula Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, 
Uniwersytet Śląski
 

II nagrodę otrzymał:


 
Rafał Parzych
Praca magisterska pt. 
"Analiza ataków poboru mocy na wybrane algorytmy kryptograficzne"
Opiekun pracy -dr inż. Piotr Bora Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna


III nagrodę otrzymał:


 
Krzysztof Gołofit
Praca magisterska pt. 
"Implementacja systemów podpisów cyfrowych wykorzystujących krzywe eliptyczne"
Opiekun pracy -dr Magdalena Szeżyńska
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska


 

IV nagrodę otrzymała:


 
Ewa Ignasiak Praca magisterska pt. 
"Definicja i funkcje podpisu elektronicznego w świetle ustawy z dnia 18 września 2002r o podpisie elektronicznym"
Opiekun pracy - dr     Jacek Widło
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski


 

V nagrodę otrzymał:


 
Remigiusz Towalski
Praca magisterska pt. 
"Steganografia"
Opiekun pracy -
dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło
Instytut Informatyki
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Poznańska